Hello, Burak Kuyucaklı

Our investigations indicate that you've left more frequent "data" footprints in Çanakkale and Istanbul.

The report about you says the following: Studied at the Faculty of Fine Arts, in the painting department, or at least that's what it looked like :))). The interdisciplinary nature of postmodern times led you into coding, localhost setups, and Arduino microcontrollers. You were caught creating digital artworks in artistic circles but no penalties were imposed.

Over the past decade, you worked as a frontend web development and UX/UI instructor under the Bilgeadam Academy umbrella. For the past two years, you've also been teaching frontend web development courses with Üretimhane.

Though not very often, you still continue drawing

Burak Kuyucaklı

Merhaba, Burak Kuyucaklı

İncelemelerimiz ışığında, Çanakkale ve İstanbul'da daha sık ayak izi "bilgisi" bıraktığın anlaşıldı.

Seninle ilgili raporda şunlar yazıyor: "Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, resim bölümünde "okudu" :))) . Postmodern zamanların enlemesine 'kök' saldığı disiplinler arasılığı onu internet ortamlarında kodlamaya, localhost'lara, ardunio mikro işlemcilere savurdu. Sanat-sepet ortamlarında dijital işler yaparken yakalandı, cezai işlem uygulanmadı.""

Geçtiğimiz on yılda, Bilgeadam Akademi çatısı altında, frontend web development, ux-ui eğitmeni olarak çalıştı. İki yıldır Üretimhane ile de frontend web development eğitimleri veriyor.

Sık olmasa da çizim yapmayı sürdürüyor.